www.ymjm.net > 算术题一年级20以内

算术题一年级20以内

6+9= 5+8= 7+3= 6+6= 9+5= 7+9= 8+8= 5+8= 14-9= 17-6= 4+7= 9+4= 6+8= 9+7= 7+8= 9+8= 4+6= 5+3= 6+8= 17-5= 3+7= 6+8= 9+6= 2+8= 6+9= 14-6= 5+7= 4+7= 7+9= 15-8= 6+9= 8+4= 9+8= 8+5= 9+11= 16-7= 13-7= 7+4= 8+3= 17-6= 19-8= 8+

6+9= 5+8= 7+3= 6+6= 9+5= 7+9= 8+8= 5+8= 14-9= 17-6= 4+7= 9+4= 6+8= 9+7= 7+8= 9+8= 4+6= 5+3= 6+8= 17-5= 3+7= 6+8= 9+6= 2+8= 6+9= 14-6= 5+7= 4+7= 7+9= 15-8= 6+9= 8+4= 9+8= 8+5= 9+11= 16-7= 13-7= 7+4= 8+3= 17-6= 19-8= 8+

1、有左右两堆不同数量的物品,要求学生写四个算式(两个加,两个减);2、一种物品但有一部分划了斜线或用虚线圈了:3、在图中有大括号和问号的;4、有文字描述的.等等,随着时间的推移,题型 还会有所变化.

2+3=3+6=12+3=14+5=19+3=5+6=4+2=8+5=8-5=4-2=9-6=9-5=8-4=7-3=5+9=8-3=18-9=18-8=16+3=16-5=18-4= 奖励我哦~````````` 好不容易做的啊 真的啊 谢谢啦~```

20以内加法口诀1+11=122+11=133+11=144+11=155+11=166+11=177+11=188+11=199+11=201+12=132+12=143+12=154+12=165+12=176+12=187+12=198+12=201+13=142+13=153+13=164+13=175+13=186+13=197+13=201+14=152+

没有最好的技巧一说.首先要从实物开始,对数形成感性认识,这一点很重要.其次是方法,关键就是退位和进位的问题,老师教的方法够用了.第三,熟能生巧,进一步发展数感.为计算更难的加减法和以后要学的乘除法打基础.

8+8=14-12=6+()=14()-8=99+()-3=12()+5-4=113+8-()=5

11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4= 25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8= 56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3= 32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 25+4= 43+5= 87+10= 3 9-3= 48-30= 95-

1十1=2

主要用凑十法.如,7+8,想8+2=10,72=5,10+5=15.137,想:107=3,3+3=6.

网站地图

All rights reserved Powered by www.ymjm.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ymjm.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com